Home अध्यात्मिक देव तुमच्या पाठीशी आहे कि नाही ?श्री स्वामी समर्थ

देव तुमच्या पाठीशी आहे कि नाही ?श्री स्वामी समर्थ

0
देव तुमच्या पाठीशी आहे कि नाही ?श्री स्वामी समर्थ

श्री स्वामी समर्थ.
देव कुणा च्या पाठीशी असते ज्या चा आत्मा शुद्ध आहे?
त्याच्या पाठीशी दिवस.

बाह्यरूप किती ही सुंदर असू देत किती ही मेकअप करा किती ही चांगले कपडे घालाय.
भले ही बाहेरून तुम्ही खूप सुंदर दिसत असाल पण आतून ही सुंदर असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

किती ही सुंदर असू देत पण त्याच्या मनात जर पाप असेल दुसरा बद्दल वाईट भावना असेल तर तो आतून कुलूप झाला.
पण ज्या चे मन साफ आहे शुद्ध आहे जो कुणी जाणून बुजून कुणा चे वाईट करायचे विचार ही करत नाही. इतरांबद्दल मनात चांगले विचार ठेवतो. मग ती व्यक्ती बाहेरून दिसाय ला कशीही असो, आतून ती व्यक्ती अतिशय सुंदर असते. टीव्ही अशाच व्यक्ती च्या पाठी.

जी व्यक्ती इतरांच्या गरजे साठी धावून जात असते. कधीही कुणा च्या ही मदती ला नाही म्हणत नसे.
त्याच्या पाठीशी दिवस.
यालाही एक पण आहे.
तो पण असा की ही भावना नि स्वार्थ असाय ला हवी.

असे नको की समोरच्या ला वाटेल की तुम्ही त्यांची मदत करत आहेत.
पण त्याच्या मदती मध्ये तुमचा स्वार्थ आहे.
तुमचा फायदा बघून तुम्ही त्यांना मदत करतात.
जी व्यक्ती दुसऱ्यांच्या मदतीसाठी निस्वार्थपणे उभी राहाय ला तयार असतील. त्यांच्या पाठीमागे दिवस.
जी व्यक्ती निर्व्यसनी आहे. त्याच्या पाठीशी उभा असतो.
आता व्यसन म्हटले की दारू सिगारेट किंवा इतर गोष्टी तर आल्याच.
पण इतकेच व्यसनात मोडत नाही.

व्यसन म्हणजे कुठल्याही गोष्टी ची सवय ज्या मुळे स्वतः ला आणि आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होत.
उदाहरणार्थ कुणा चेही चांगले न बघ.
अनेक लोक असे असतात ज्यांना फक्त आपली प्रगती बघवत.
इतरांनी प्रगती केली तर त्यांना मुळीच पटत नसते.

ही अस्वस्थ होऊ लागतात आणि कायम दुसऱ्यां बद्दल वाईट बोलले. तेही व्यसना मध्ये मोजले जाते.
पण याउलट ही काही लोक असतात की दुसरा कुणी प्रगती केली किंवा काही यश प्राप्त केले तर त्यांच्या आनंदात हे मना पासून सहभागी होता.
इतरांबद्दल कायम चांगले बोलत असतात.

मग तुम्ही जर असेच इतरांच्या सुखात मना पासून आणि आनंदा नं सहभागी होत असाल तर देव तुमच्या पाठीशी आहे.
ज्या व्यक्ती ची देवा वर ती मना पासून श्रद्धा आहे.
आपल्या कोणत्याही यशा मध्ये ज्या ला देवाची आठवण येते आणि ज्या ला जाणीव असते की जे भेटले आहे ती देवाची कृपा आहे.

थोडक्यात सांगाय चे म्हटले तर ज्या व्यक्ती च्या मनात कृतज्ञते चा भाव आहे.
ते त्यांच्या पाठीशी आहे.
पणे इतकेच नसते.

ज्यांची मना पासून देवा प्रती श्रद्धा आहे जे नित्य सेवेत आहेत त्यांच्या आयुष्या तील किती तरी कर्मा चे भोग कमी होत आहेत आणि होत राहणारच आहेत.
ज्या व्यक्ती ला आनंदी राहण्या साठी काही कारण लागत नाही.
त्याचा स्वभावच आनंदी आहे.
या व्यक्ती च्या पाठीशी देव सदैव असतो.

तुम्हीच बघा.
आजच्या जगात आपण आनंदा साठी काही ना काही कारण शोधत असतो.
कुणाला दागिने भेटले तर आनंद होते. कुणी गाडी घेतली तर आनंद होईल.
कुणाला अजून काही तरी मौल्यवान वस्तू भेट ली तरच आनंद होतो.
पण काही व्यक्ती अशा ही असतात. ज्या आयुष्या तील छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद शोधून काढतात.

कुणा चे तरी मिस्टर आशिया बाहेर पाणीपुरी खायला घेऊन गेले. या तीने आनंद शोध.
कुणा चा तरी हात चा स्वयंपाक आज गरजांनी आवडी ने खाल्ला या तिन्ही आनंद शोध.
कुणा च्या तरी मित्रा ला चांगला जॉब लागला म्हणून तो आनंदी जा असे ही लोक या जगात आहे.
तात्पर्य हेच की माणसा ला दु, खी होण्या साठी कारण लागते.

आनंदी नाही.
आनंदी राहणे हा माणसा चा स्वभाव.
जी व्यक्ती इतरांना आदरा ने वागव ते.
जे आपल्या आई वडिलांना मान देतात त्यांची काळजी घेतात.
देव त्यांच्या पाठीशी नसतो.
पण समजून घ्या ते. त्यांच्या आतच असतो.

आज जगात आपण कितीतरी वेळा पाहिले आहे की लहान सहान मुले ही मोठ्यांना एकेरी भाषेत बोलतात.
होटल मध्ये गेले की वेटर भले ही त्यांच्या पेक्षा कितीतरी वर्षांनी मोठी असून पण त्याला अरेतुरे बोलतात.
पण काही व्यक्ती अशा ही असतात जे इतरांना दादा भाऊ मामा शब्दा ने बोलतो.
त्यांचा आधार करतात समजून घ्या.

या लोकांमध्ये देवाचे वास्तव्य आहे.
मित्रांनो, देव आपल्या पाठीशी आहे का नाही हे शोधत बसण्या पेक्षा आपल्या आत ला देव तत्व जागृत करा.

होणार आहे. केवळ स्वामी सेवेन.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here