Home अध्यात्मिक दुःख चिंता चघळत बसू नका

दुःख चिंता चघळत बसू नका

0
दुःख चिंता चघळत बसू नका

नमस्कार मित्रांनो.श्री स्वामी समर्थ.मित्रा ण्णव आयुष्या तील तो दिवस जेव्हा तुम्ही समजून गेले की तुमच्या पराभवा चा आणि ज्या ला तुम्ही स्वतः जबाबदार आहात त्या दिवशी तुम्हाला यशस्वी होण्या पासून कोणी ही रोखू शकत नाही. पूजा केली तर विश्वास ठेवाय ला शिका बोलण्या पूर्वी ऐकाय ला शिका खर्च करण्यापूर्वी कम वायला शिका तुम्ही हार मान यापूर्वी पुन्हा प्रयत्न करायला शिका ना ताबा ण्याआधी जगाय ला शिका करण्यापूर्वी एखाद्या ला हस वायला शिका.

आणि मरण्या पूर्वी मोकळेपणी जगाय ला शिका आनंदी जीवन जगण्या साठी हे लक्षात ठेवा. लवकर माफ करा हळूहळू विश्वास ठेवा करा मोठ्या नें असा आणि कोणा च्या ही चेहऱ्यावर हसू आणण्या ची संधी सोडू नका. दोन गोष्टी ची खात्री बाळगा इमान ची आणि जिद्दी ची दोन गोष्टी टाळा भांडणे आणि मुख्यत, दोन गोष्टी कधीही विसरू नका देवा चं नाव आणि त्यांचा आधार दोन गोष्टी लक्षात ठेवा जे खरी आहे.

ते करा आणि जे चांगले आहे ते करा कुटुंबा पेक्षा मोठी संपत्ती नाही. वडिलां पेक्षा चांगला गुरु नाही. आई पेक्षा मोठी सावली नाही. भावा पेक्षा मोठा भागीदार नाही. बहिणी पेक्षा शुभचिंतक कोणी नाही बायको पेक्षा चांगला मित्र नाही. कुटुंबा शिवाय जीवन नाही संयमा मुळे आपल्या चारित्र्या ची किंमत वाढते पण मित्र आणि कुटुंब आपल्या आयुष्यात मोलाची भर घालतात. आपल्या जीवनाचे दोन प्रबळ शत्रू म्हणजे ग्रोथ आणि चिंता क्रोधा नाही. विवेका चा नाश होतो.

चिंते ने मनोबल चा क्रोध शांतता नष्ट करतो तर चिंता सौंदर्य सेवा करायची असेल तर घड्याळ काही पाहू नका. प्रसाद घ्याय चा असेल तर तो बघू नका. सत्संग ऐकाय चा असेल तर जागा पाहू नका. तुम्हाला चांगले करायची असेल तर स्वार्थी बनू नका शरण जायचे असेल तर त्याकडे पहा मन बघू नका आणि दया प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक मनुष्या मध्ये देव पाहा तुमच्याकडे आहे याची तुम्हाला किंमत नाही. एखाद्या गरजू साठी.

मूल्य वान असू शकतो. तुमच्याकडे चे आहे तेच आदर करायला शिका कोणास ठाऊक ते मिळवण्या साठी कोणीतरी रोज त्रास सहन करतो जे तुमचे वाईट करता ते असे करत राहतील. तुम्ही चांगल्या किंवा वाईट त्यामुळे शांतता आणि करत राहा घाबरू नका होती, जीवंत आहे मृत्यू नंतर केवळ स्तुतीच असते. आनंदी जीवना साठी प्रार्थना करण्या ऐवजी ती शक्ती मिळावी म्हणून प्रार्थना करा जे तुम्हाला कठीण जीवन.

सन करण्याची क्षमता देखील स्वतः च्या कर्मा मध्ये पूर्णपणे वाहून घ्या. तुम्हाला जे शुभ आणि योग्य वाटेल तेच करा उघडपणे करा पूर्ण समर्पण एकरा मग ती व्यक्ती असो, विद्या असो ध्यान असू सेवा असो, तपासू तपस्या असो, मैत्री असो, गोष्टी असो किंवा प्रेम असो तुम्ही जे काही कराल ते मना पासून करा करू गोळ्या सगळा जात नाही तर गेल्या जातात त्याचप्रमाणे जीवनातील तापमान.

अपयश, फसवू यासारख्या कडू गोष्टी ना झटकून जा जर तुम्ही त्यांना सगळं म्हणजे तुम्हाला ती नेहमी आठवण येईल. मग आयुष्य कडू होऊन जाईल. प्रत्येक जण पैसा कमावतो, आशीर्वाद मिळवा आशीर्वाद तेथे काम येतो येथे पैसा काम करत नाही जे चांगले वाटते त्याच्याकडे बारकाई ने पाहू नका असं नको व्हाय ला की त्यातून काही वाईट बाहेर दिसून येईल आणि जे वाईट वाटतं ते काळजी पूर्वक पाहा शक्यता आहे. त्या चांगलं काही पाहायला भेटेल.

दुखी व्हायचे असेल तर प्रत्येका मध्ये दोन शोधा आणि आनंदी व्हायचे असेल तर प्रत्येका मध्ये 12 शोधा. विहिरी तून सर्व पिकांना समान पाणी मिळेल पण तर ही करू ऊस गोड आणि चिंच आंबट असते. पाण्याचा दोष नाही त्या प्रमाणे सर्व मानव समान आहे. त्याच्या वर प्रभाव संस्कारा चा होतो जे योग्य आहे ते करा जसा आनंदा साठी गोड संगीत खाण्यासाठी दुःख पिण्या साठी राहत आणि घेण्या साठी अपमान व्यवहारा साठी.

धोरण घेण्या साठी ज्ञान देण्यासाठी दान जगण्या साठी प्रेम धारण करण्यासाठी पूर्तते साठी समाधान करण्यासाठी, मोह करण्यासाठी, सेवा करण्यासाठी या शोधण्या साठी अशा ठेवण्या साठी आदर आणि बोलण्या साठी सध्या तुम्ही स्वतः ला मिठी मारू शकत नाही. स्वतः च्या खांद्यावर डोकं ठेवून रड केली येत नाही.

हे जीवन आहे त्यामुळे त्यांना वेळ द्या. जेव्हा तुम्ही प्रेम करतात, सर्वांची काळजी घ्या पण स्वतः ची पण काळजी घ्या. नेहमी हसत रहा. कधी स्वतः साठी तर कधी प्रियजनांसाठी धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here