Home अध्यात्मिक का स्वामी समर्थ महाराजांनी बीडकरांना थोबाडीत मारली ? : माहिती करा !!

का स्वामी समर्थ महाराजांनी बीडकरांना थोबाडीत मारली ? : माहिती करा !!

0
का स्वामी समर्थ महाराजांनी बीडकरांना थोबाडीत मारली ? : माहिती करा !!

नमस्कार. आध्यात्मिक जीवनात आपले स्वागत आहे. आज आपण बखर मध्ये दुसरी गोष्ट ऐकणार आहोत. बीड कर नावा चे गृहस्थ होते ते आता राजे व्यापारी होते. त्यांचा व्यापार खूप जोरात चालाय चं.

आणि ते जडीबुटींपासून धातू चे सोन्या बनवण्या चे पण त्यांना विद्यार्थी होते. ते श्रीमंत असल्यामुळे त्यांना नर्तकी चा नाद होता. ते नेहमी नाच गाणे पाहण्यासाठी जातात. त्यांचे प्रेम त्यांना त्यावेळी त्यांनी तिला लग्न करण्यासाठी विचारले. तिने पण बीड करांना होकार दिला. तिने लोकांसाठी नाच गाणे बंद केले आणि बीड करांच्या मागे लागली. कधी लग्न करायचं?

त्याच्या आधी त्यांचे लग्न झालेले होते.

आता त्यांना चिंता होऊ लागली. काळात आपण घरी काय सांगाय चे याची चिंता त्यांनी त्या त्यांच्या मित्रा ला सांगितली असता. त्या नर्तकी ला सर्पदंश झाला.

आणि ती त्यातच मरण पावली बिड कर खूप दु, खी झाले. त्यांचे कशा तच मन रमेना त्यांच्या मित्र आणि पुन्हा सांगितली ईश्वर आणि तुझ्या मार्गातील अडचण आपोआपच दूर केली आहे. तू आता अध्यात्मात जा त्यात उपाय शोध मानवा ला दु, ख झाले की अध्यात्मा ची आठवण होते.

मित्र बीड करांच्या चार उपदेशा च्या गोष्टी सांगू लागला. तेवढ्यात तेथे एक रामदासी बोलतात. ते म्हणतात तुझ्या सारखे ऐश्वर्यात लोळ णारा माणूस काय अध्यात्म करेल हे वाक्य ऐकताच बीड करांना खूप वाईट वाटले.

ते त्यांचे आराध्य दैवत मारूती च्या मंदिरात जाऊन.

ठाण मांडून बसले तेथे मारुती चा दावा करू लागले. त्यांना रात्री स्वप्न पडले.

तो अक्कलकोट ला तिथे स्वामी समर्थ महाराज आहे.

तिथे जा ते सकाळी उठून अक्कलकोट ला निघतात. 23 दिवसातच ते अक्कलकोट ला पोचले. तेथे राजे महाराजांच्या सेवेत राहतात. बरेच दिवसांनी त्यांना महाराजांचे पाय चेपण्या चे काम मिळते. महाराजांचे पाय दाबत असताना त्यांना झोप लागते आणि अचानक जाग येते तेव्हा राजांजवळ मोठा नाग फणा काढून बसलेला दिसतो. बिड कर महाराज एकदम मना तल्या मनात घाबरतात पण स्वामी वर विश्वास ठेवून नामस्मरण करत करत पाय दाबत राजा.

आम्ही उठल्या वर पाहतात आणि जोरात बीड कर यांच्या श्रीमुखात थप्पड मार तात. बीड करांचा चेहरा आनंदा ने फुलून जातो ते आनंदा ने डोलू लागतात. स्वामी महाराज त्या नागा ला हातात धरून बाहेर सोडतात. गुरु महाराज जेव्हा आपल्या शिक्षणा वर शक्तिपात करतात तेव्हा त्यांचे वेगवेगळे प्रकार असतात. तोंडात मारणे हा एक प्रकारचा शक्तिपात होता. त्यामुळे बीड करांच्या मनातील बंद संपून गेले ते स्वामींचे पूर्ण शिष्य घरी स्वामी ने त्यांना 1000 भोजन घालण्या चे सांगितले.

त्यांनी आपल्या जवळच्या अत्तराच्या बाटल्या विकून आपण त्यांना भोजन द्यावे असा विचार केला, पण त्यांना मध्येच ठेच लागून सर्व त्यांच्या बाटल्या फुटून गेले हे पाहून बाळा त्यांना एक युक्ती सांगतो.

तुम्ही उरलेल्या पाण्यातून सुगंधी अष्टगंध तयार करा आणि ते राजाला विकण्या.

च्या 1 तास बीड करांनी.

राष्ट्रसंत तयार केले आणि राजाकडे जाऊन ते विकले. त्यातून आलेल्या पैशा तून सहस्त्र भोजन घेतले.

आम्ही त्यांना मिळणार भोजन दिया। आप दक्षिण देण्या पडेल. त्यांच्याकडे पैसे नसल्या मुळे ते कसे बसले? स्वामी म्हणतात दक्षिण नाही एक वचन दे जडीबुटी चा धंदा सोडून दे.

त्यांना प्रश्न पडतो की आपण काय करावे? पण गुरु आज्ञा मानून ते सोडून देतात. मग स्वामी त्यांना नर्मदा परिक्रमा करायला सागा.

माया ब्रह्म आणि मोक्ष प्राप्ती ची बाधा असते. बीड करांची अध्यात्मिक प्रगती व्हावी म्हणून असते. त्याचे सोने करत बसण्या पेक्षा स्वतः च्या जीवनाचे सोने करा असा आदेश स्वामी नेत्यांना दिला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here