Home अध्यात्मिक स्वामी म्हणतात की आपले पॉकेट नेहमी भरून राहण्यासाठी या 11 पैकी 1 वस्तू पॉकेट मधे ठेवा/ श्री स्वामी समर्थ

स्वामी म्हणतात की आपले पॉकेट नेहमी भरून राहण्यासाठी या 11 पैकी 1 वस्तू पॉकेट मधे ठेवा/ श्री स्वामी समर्थ

0
स्वामी म्हणतात की आपले पॉकेट नेहमी भरून राहण्यासाठी या 11 पैकी 1 वस्तू पॉकेट मधे ठेवा/ श्री स्वामी समर्थ


नमस्कार मित्रांनो, श्री स्वामी समर्थ मित्र या 11 पैकी एक वस्तु पाकिटात नक्की ठेवा. पैसा कधीच कमी पडणार नाही. पाकिटा वर होईल. लक्ष्मी ची कृपा स्वामी समर्थ महाराजांची कृपा मित्रांनो, आपल्या पैकी प्रत्येका ला असं वाटत असतं की आपले पैशा चं पाकीट नेहमी पैशा ने भरले ला साबण म्हणजे पैसा हा आपल्या प्रत्येका च्या आयुष्यात महत्त्वा चा असतो. जर पॅकेट मध्ये पैसा असेल तर आपले मन समाधानी असते मित्रांनो, पण पाकीट रिकामे असेल.

पैसे नसतील तर आपले मन दुःखी असतात. रिकामा पैशा चं पाकीट खूप दुःख देऊन जातात. मित्रा लोक बर् याच जणांचा असं होतं की सकाळी घरातून बाहेर पडताना पाकीट भरले ला असतो. पण संध्याकाळी ते का मस्त मित्रांनो असं काम होतं माहिती आहे का मित्रांनो, आपल्या पॉकेट्मधे पैसे का राहात नाही आणि ते राहण्या साठी आपल्या ला काय करावे लागेल त्यासाठी आज आम्ही आपल्या ला काही उपाय सांगणार आहोत मित्रांनो तर तुम्ही सुद्धा हे सोपे उपाय नक्की करून तुमचा पॉकेट सुद्धा पैशा ने भर लेले ठेवा.

मित्रांनो.

चला तर मग पाहूयात कोणते आहेत उपाय? श्री स्वामी समर्थ मित्र हो 21 तांदूळ मित्रांनो, आपल्या पाकिटा मध्ये पैसे एकूण राहावेत यासाठी पहिला उपाय जो आहे तो म् हणजे त् यासाठी आपल्या ला लागणार आहे. 21 चांदूर मित्रांनो, आपल्या घरातील तांदळा च्या डब्या तील 21 तांदूळ घ्या ते छोट्या पुडीत बांधला आणि पुढे आपल्या पाकिटात ठेवून जा मित्रांनो, आपल्या पाकिटा तांदूळ ठेवल्या ने काय होते? अन्न जसे कणाकणात वाढत राहते अगदी त्याचप्रमाणे आपल्या पाकिटा मधील पैसे देखील.

कडा कडा मध्ये वाढ तील आणि वार लेले पैसे स्थिरता एकदा का हा सोपा उपाय करून तुम्ही पाहिला तर तुम्हाला लगेच फरक दिसून येईल. मित्रां लो.

दुसरी गोष्ट आहे ती म्हणजे पिंपळा चे पान मित्रांनो, दुसरा उपाय जो आहे तो म्हणजे पिंपळा च्या पानांचा आहे म्हणून आपण पिंपळा चे पान घेऊन ते पाकीट ठेवले तर आपल्या ला पैशा ची कधीच कमी पडणार नाही. आपले पैसे टिकून राहतील आणि वाढत्या ती मित्रां हा छोटासा उपाय जरी असला तरी सुद्धा याचा फायदा खूप मोठा आहे. मित्रा पुढची गोष्ट आहे. कवडी मित्रांनो, पाकिटात पैसा वाढावा आणि तो टिकून राहा वा यासाठी आपण तो तिसरा उपाय करतो आहे तो म्हणजे कवडी चा उपाय आहे. पाकिटा एक छोटी सी कवडी ठेवली.

तर आपल्याकडे येणारा पैसा अचानक वाढेल विनाकारण पैसा खर्च होणार बंद होईल. परिणामी पाकीट भरले ला राहील मित्रा नो, पुढची गोष्ट आहे. रुद्राक्ष मित्रांनो, आपल्या पाकिटात एक छोटासा रुद्राक्ष ठेवला तर लक्ष्मी माती ची आपल्या वर सदैव कृपा होते. त्यामुळे आपल्या ला पैशा ची कधीच कमी पडत नाही. छोट्या साइट्स, रुद्राक्ष, पाकिटा ठेवणे सुद्धा सुविधा तर तर पाकिटात एक छोटासा रुद्राक्ष ठेवून तुम्ही स्वतः अंग या पैशांची पूर्ण राहील मित्र पुढची गोष्ट आहे पक्षी.

बक्षीस मिळवून.

बक्षीस म्हणून मिळालेले पैसे मित्र बर् याच वेळा आपल्या ला बक्षीस म्हणून मिळाले ला पैसा सत्य आपले आई वडील रस्ता आपले शिक्षक किंवा आपल्या जवळच्या व्यक्ती ने दिलेली असू शकतात. मित्र तर असे बक्षीस मिळालेले पैसे कधीच खर्च करायचे आहे, ते आपल्या पाकिटात संबंध ठेवा. हा पैसा नवीन पैशा ला आपल्याकडे खेचून आणतो. पैसा पैशाकडे ओढ ला जातो. त्यामुळे आईवडिलांनी दिलेले पैसे पाकिटा मध्ये जपून ठेवा. वितरण पाकिटात पैसे ठेवण्या ची पद्धत मित्रांनो, आपल्या पाकिटा चे पैसे ठेवता ते नेहमी सरळ असावेत.

परीक्षा घडी घालून ठेवू नका पैसे सुरू कसे ठेवू नका अशा मी लक्ष्मी नाराज होऊन.

जाते आणि त्यामुळे आपल्या ला आर्थिक अडचणी चा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे बाकी चे पैसे ठेवताना घडी घालून ठेवू नका. मित्रांनो, मोरपंखा मित्रांनो, पाकिटात एखादा छोटा मोर्क ठेवा. अतिशय पवित्र असल्यामुळे तो मोर बंग कमाली ची सकारात्मक ऊर्जा त्यामधून निर्माण करत असतो. पैशा ला खेचून आणत असतो. त्यामुळे पाकिटा मध्ये मोरपीस नक्की ठेवा. मित्रा नो, पुढची गोष्ट आहे. ला ला आपण पूजा मध्ये वगैरे ला लागा वापरतो.

तर आह पूजा ला लागा. आपण आपल्या पाकिटा ठेवला तर तुम्हाला कधीही आर्थिक अडचण येणार नाही. मित्रांनो, पुढची गोष्ट आहे. महालक्ष्मी चा फोटो शेवंता जो उपाय आहे तो खूप महत्वा चा आहे. मित्रांनो, आपल्या पाकिटात महालक्ष्मी चा एक छोटासा फोटो ठेवाय चे लक्षात ठेवा. लक्ष्मी चा हा फोटो बसलेल्या रूपातील असावा उभा असलेला नको भाकीत फोटो ठेवताना त्याचे पावित्र्य राखले जाईल याची काळजी घ्या तो. सरळ ठेवा घडी घालू नका दूर ठेवू नका वसु केलेली लक्ष्मी आपल्या वर प्रसन्न हो.

खुद नाही त्यामुळे व्यवस्थित त्याचा भाव इतरत्र. त्यामुळे आपल्या वर माता लक्ष्मी प्रसन्न होईल. भद्रावती साधा आणि सोपा उपाय आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारची अंधश्रद्धा पसरव णे हा आम चा हेतू नाही. हिंदू धर्मशास्त्रा मध्ये सांगितले ली माहिती आम्ही तुमच्या वर पोहचण्या चा प्रयत्न असतो. एवढा शुद्ध हेतू आहे तर कसा वाट ला? व्हिडिओ ती कमेंट मध्ये नक्की सागा असे नवीन व्हिडिओ आपल्या मराठी भाषे पाहण्यासाठी सब स्क्रिप्ट करा. मराठी हॉल अपडेट किंग्ज ने ला धन्यवाद श्री स्वामी समर्थ.
Trial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here