Home अध्यात्मिक तुझं प्रत्येक कर्म उत्तम होईल

तुझं प्रत्येक कर्म उत्तम होईल

0
तुझं प्रत्येक कर्म उत्तम होईल


श्री स्वामी समर्थ.
अक्कलकोट जवळ एक खेळी होती.

तिथे राधा नावा ची एक बाई राहत होती.
बाळंत होऊन 8-10 दिवस झाले होते.

मूल जन्मल्या पासून ते आजारी होती.
वैद्यांनी खूप उपचार केले परंतु उपयोग झाला नाही. मुलं त्या व्यस्त झाले राधा स्वामी भक्त होती.
शेवटचा उपाय म्हणून ते आपल्या अत्यवस्थ मुला ला बांधून आत गुंडाळून स्वामी पाशी आली आणि मुला ला स्वामी च्या चरणा वर ठेवावे म्हणून मुला च्या डोक्यावर चे पाहून तिने काढले.

तेव्हा तिच्या लक्षात आले की तिचे मूल मृत झालेली आहे. राधा ने आकांत मांडला. हम सून हम सून ती रडू लागली. ती महाराजांना म्हणू लागले, स्वामी तुम्ही माझे तारण हात.
अत्यवस्थ मुला ला तुमच्या पाया वर घालावे म्हणून सहा कोसा नताली.

तुमच्या चरणा वर ठेवण्या पूर्वी माझे मूल मरण पावली. मला या संकटा तून सोडवा. मला माझे पालक परत हवी आहे स्वामी.
बाई सा कांत एवढा व्याकूळ करणारा होता की सेवेकरी सुद्धा जवळ ली स्वामी नाराजी ची करुणा ली स्वामींनी पाया ला हातात घेतले. मुला चे पाय धरणी आणि एका विलक्षण वेगाने स्वामी बाळाला गरा गरा फिरू लागली.

समोर 14 खण लेला होता. त्या खड्ड्यात स्वामींनी मुला ला फेकून दिले. त्या मुला ने जिवंत होऊन रडून रडून आकांत मांडला.
राधे लागण आनंद झाला. स्वामींनी आपल्या मृत मुली जीवंत केले यासाठी ला एवढा आनंद झाला की तिने स्वामी चे चरण आपल्या आनंदाश्रूंनी वारंवार स्वामी च्या पायां पडूं लागलें. मनो लागली स्वामी तुमची मज वर कृपा झाली. मी निराधार मुला चे वडील या च्या जन्माच्या अगोदर एक महिना केले. मला वैधव्य आले हा मुलगा माझा आधार होता. परंतु काळा ने त्याच्या वर सुद्धा धडकली. तुमची कृपा झाली वंशा ला दिवा विझ ला होता तो पुन्हा प्रकाशमान झाला.

स्वामी नि राधे वर कृपा केली होती. परंतु गावातले एक तरुण वा टोळ के तेथे उभे होते. स्वामी चे कट्टर ते वैरी होती. त्यात ला एक जण पटकन म्हणाला, दोन जिवंत होती गरगर फिरून महाराजांनी खाली आपटले म्हणून ते रडाय ला लागले इतके स्वामिनी त्या उपद्व्यापी तरुणाकडे भेदक नजरे ने पाहिले. मात्र त्या तरुणा चा जीव कासावीस झाला. मृत्यु देवतेला स्वामी रिकाम्या हाताने परत पाठवले नाही. मृत्यू देवते सारिका मा फास त्यावर त्या तरुणा च्या गळ्यात पडला होता.

माझ्या प्राण प्रिय स्वामी भक्तांना.

भगवंता ला साक्षी ला ठेवून आपण प्रत्येक श्वास घेतला तर नामस्मरणा ला चंदन सुगंध सुट तो. याचा सोपा अर्थ असा की आपण करीत असलेल्या प्रत्येक कामात भगवंता ला साक्षी ठेऊन कर झाले की फला शा संगती आणि केलेल्या प्रत्येक कर्मा उत्तम होते. भगवंत घरी येणार आहे. मनोज तुम्ही साधा केर जरी काढला तरी जमीन आसमान लागते की आज किती छान वाटते याचा अर्थ असा की परमेश्वरा च्या चरणा केर लागू नये म्हणून जेव्हां केर काढला जातो.

किंवा प्रत्येका चे पाय समाधान पावतात.
श्री फळ स्वामी समर्थ.
बघताना तुम चं जर स्वामी माऊली नं वर.
प्रेम असेल तर नक्की कमेंट बॉक्स मध्ये श्री स्वामी समर्थ या नामाचा जयघोष करायला विसरू नका.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here