Home अध्यात्मिक उगची भितोसी भय हे पळू दे, जावळी उभी स्वामी शक्ति कळू दे श्री स्वामी समर्थ

उगची भितोसी भय हे पळू दे, जावळी उभी स्वामी शक्ति कळू दे श्री स्वामी समर्थ

0
उगची भितोसी भय हे पळू दे, जावळी उभी स्वामी शक्ति कळू दे श्री स्वामी समर्थ


श्री स्वामी समर्थ.
या कालचक्रात आपल्या आयुष्या चे कधीही निरीक्षण करा.
लाखो वर्षे निघून गेली आहेत.
आणि अशीच लाखो वर्षे निघून ही जाणार आहेत.

या तुमचे आयुष्य किती आहे?
स्टार्ट.
70 की 100 वर्ष.
आयुष्या चे किती वर्ष जग लो याला काहीच महत्त्व नाही ये.
हे म्हणजे समुद्रात एका थेंबा सारखे पण नाही.

या कालचक्रात आपण पाहिले तर आपले अस्तित्व नसल्या समानच आहेत.
आपले वास्तव्य ज्ञान आणि भक्ति घालून चांगली भावना जपणे महत्त्वाचे आहे.
कधी तुम्ही निवांत असाल तर डोळे बंद करून हे प्रश्न स्वतः ला विचार.

मी कोण आहे?
माझा जन्म या पृथ्वी वर ती कशा साठी झाला आहे?
माझे आयुष्य आहे तरी किती?
हे प्रश्न मनात येतात. तुमच्या मनातील व्यर्थ विचार निघून जाती.

लहान सहान गोष्टींवरून काळजी करणे हे तुम्ही सोडून द्याल.
हम्म.
तो माझ्या सोबत असं वाग ला.

तो मला असं बोललं. अशा व्यर्थ गोष्टी तुमच्या डोक्या तून निघून जातील.
कारण तुम्ही याच्या पेक्षा मोठ्या आणि महत्त्वा च्या गोष्टी वर ती विचार करू लागता.
ची गोष्ट म्हणजे आपल्या आयुष्या चे ध्येय काय आहे?
का स्वामी आपल्या आयुष्यात आले.

का आपल्या ला स्वामी ची अनुभूती आली.
हो.
या जगात किती तरी असे लोक आहेत ज्यांच्या आयुष्यात स्वामी आलेच नाही.
आपण भाग्य वान आहोत.

स्वामी च्या सानिध्यात आपण आलो.
आणि त्या स्वामी कृपेने आपण जे मनात चिंतू ते आपल्या आयुष्यात येणार आहे.
मग ते चांगले असो वा वाईट.

लक्षात ठेवा की आयुष्यात चढ उतार ही येत राहणारच आहेत.
हां तर निसर्गा चा नियम आहे.
त्रास आणि सुख हे क्षण आयुष्यात अनुभवायला भेटणार आहेत.
आह.

ते कधी मानसिक असतील तर कधी शारीरिक ही असती.
पण जी गोष्ट लक्षात ठेवा की वे कशीही असो.
मनात कायम प्रसन्नता ठेवा आणि हा ओळींचे स्मरण करा की ही वेळ निघून जाणार आहे.
हेपण दिवस बदलणार आहेत.

आपली प्रेम भावना आपला विश्वास आणि आपली भक्ति आहे जी आपल्या ला बदलून द्यायची नाही आहे.
बाकी सगळे बदलत आले आहे आणि बदलत राहणारच आहे.

आठवण बघा की आपल्या आयुष्यात आजपर्यंत किती एक घटना घडल्या आहेत?
कधी चांगल्या घटना घडल्या तर कधी खूप वाईट.
त्यावेळी आठवा तुम्ही.
की तेव्हा आपले संतुलन डगमगले होते का?

काय चांगला असो किंवा वाईट.
अशा काळात जर तुम्ही आपली भक्ति आपली निष्ठा बळकट ठेवली तर संकट किती ही मोठी असो त्यातून तुम्हाला तुमच्या पाठीशी असलेले तें ब्रह्मांड नायक सहज पणे तारून नेणार आहेत.

आपल्या मनाला फक्त इतकाच गणेश जय करायचा आहे की काही ही झाले तरी मी धीर सोडणार नाही.
स्वामी चा वरदहस्त कायम माझ्या वरती असणार आहे.
काही ही झाले तरी ते मला कधीही खाली पडू देणार नाहीत.
हम्म.

सगळे वाईट माझ्या सोबतच घडत असते.
माझे नशीबच खराब आहे.

माझे कधीच चांगले झाले नाही. या सगळ्या व्यर्थ विचारांना मनात आले तरीही अजिबात महत्त्व देऊ नका.
आयुष्यात राग आला वाईट वाटत असेल. रडू येत असेल तर अशा वेळी तुम्हाला फक्त तुमच्या मनाला शांत ठेवाय ची काळजी घ्यायची आहे.

आणि बाकी सगळ्या गोष्टी ची काळजी स्वामी घेणार आहेत.
हो.
हां जन्म त्यांनी दिला आहे.
मग तसा निरर्थक असा बरसणार आहे.

प्रत्येका ची प्रारब्ध स्वामी छान प्रकारे लिहून ठेवली आहे.
आणि काही पूर्व कर्मा चे भोग असतात जे आपल्या ला सहन करावे लागतात.
पण त्यातही आपण एकटे नाही आहोत ही जाणीव ठेवा.

भूतकाळात जे घडले ते सोडून द्या.
टेक् शन केव्हाच निघून गेले आहेत.
क्षणातच पकडून बसलात तर येणार् या भविष्यकाळा तील सुवर्णक्षण पण कधी निसटून जातील हे आपल्या ला समजणार देखील नाही.

हम्म.
आयुष्या चा प्रवास करणारे आपण सेवेकरी.
आपण आपण ते विसरून जातो आणि या नश्वर शरीरा चे आपण मालक बनतो म्हणून मालक बनाय ला न जाता सेवेकरी बना.

याहून सावनी ने भिज लेल्या आयुष्या चे प्रवासी मधून तरी बघा.
मोर लक्षात येईल की आपल्या हातात काहीच नाही.
जे काही आहे ते आपल्या डोक्या वरती वरदहस्ता ठेवणार् या स्वामी चेच आहे.
श्री स्वामी समर्थ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here